Kayıtlar

Sıcaklık ölçü birimleri nelerdir?

Bir kilometrekare kaç metrekare eder?

Bir metrekare kaç santimetrekare eder?

1 kilometrekare kaç dekar eder?

1 santimetre kare kaç milimetre kare eder?