Kayıtlar

Elektrik gerilim ölçüleri

1 gigaohm kaç kiloohm eder?

1 gigaohm kaç ohm eder?

1 ohm kaç nanoohm eder?

1 kiloohm kaç ohm eder?

1 kiloohm kaç miliohm eder?

1 ohm kaç miliohm eder?

1 miliohm kaç mikroohm eder?