Kayıtlar

Bir amper kaç nanoamper eder?

Bir kiloamper kaç amper eder?

Bir gigaamper kaç amper eder?

Bir gigaamper kaç kiloamper eder?

Bir megaamper kaç miliamper eder?

Bir megaamper kaç kiloamper eder?