Kayıtlar

Bir gün kaç dakika yapar?

Bir yıl kaç haftadır?

Bir saat kaç salise yapar?

Bir yıl kaç saattir?

Bir saat kaç saniye yapar?

Bir yıl kaç saniyedir?