Kayıtlar

Bir bar kaç kilopaskal yapar?

Bir hektopaskal kaç milibar yapar?

Bir megapaskal kaç bar yapar?