Hacim ölçüleri nelerdir?

Hacim : Maddelerin uzayda kapladığı yerdir.

Katı Hacim  Ölçüleri

BİRİM          KISALTMA    METREKÜP    
Kilometre küp         km³            1000000000m³
Hektometre küp hm³            1000000m³
Dekametre küp dam³          1000m³
Metre küp               m³               1m³
Desimetre küp        dm³            0,001m³
Santimetre küp cm³            1,0E-6m³
Milimetre küp          mm³          1,0E-9m³


Kilometre küp  Kenar uzunluğu 1 kilometre olan bir küpün hacmidir.
Kilometre küp kısaltması olarak km³ kullanılmaktadır.

Hektometre küp Kenar uzunluğu 1 hektometre olan bir küpün hacmidir.
Hektometre küp kısaltması olarak hm³ kullanılmaktadır.

Dekametre küp Kenar uzunluğu 1 dekametre olan bir küpün hacmidir.
Dekametre küp kısaltması olarak dam³ kullanılmaktadır.

Metre küp Kenar uzunluğu 1 metre olan bir küpün hacmidir.
Metre küp kısaltması olarak m³ kullanılmaktadır.

Desimetre küp  Kenar uzunluğu 1 desimetre olan bir küpün hacmidir.
Desimetre küp kısaltması olarak dm³ kullanılmaktadır.

Santimetre küp Kenar uzunluğu 1 santimetre olan bir küpün hacmidir.
Santimetre küp kısaltması olarak cm³ kullanılmaktadır.

Milimetre küp Kenar uzunluğu 1 milimetre olan bir küpün hacmidir.
Milimetre küp kısaltması olarak mm³ kullanılmaktadır.
Sıvı Hacim Ölçüleri

BİRİM       KISALTMA      LİTRE   

Kilolitre                kl               1.000 litre
Hektolitre             hl              100 litre
Dekalitre              dal            10 litre
Litre                     l                1 litre
Desilitre              dl               0,10 litre
Santilitre              cl               0,01 litre
Mililitre                ml              0,001 litreKilolitre 1000 litreye eşit olan bir sıvı hacim ölçüsüdür.
Kısaltma olarak kl harfleri kullanılır.

Hektolitre 100 litreye eşit olan bir sıvı hacim ölçüsüdür.
Kısaltma olarak hl harfleri kullanılır.

Dekalitre 10 litreye eşit olan bir sıvı hacim ölçüsüdür.
Kısaltma olarak dal harfleri kullanılır.

Litre 1 desimetre küpe eşit olan bir sıvı hacim ölçüsüdür.
Litre kısaltması olarak l harfi kullanılmaktadır.

Desilitre 1 litrenin onda birine eşit olan bir sıvı hacim ölçüsüdür.
Kısaltma olarak dl harfleri kullanılır.

Santilitre 1 litrenin yüzde birine eşit olan bir sıvı hacim ölçüsüdür.
Kısaltma olarak cl harfleri kullanılır.

Mililitre 1 litrenin binde birine eşit olan bir sıvı hacim ölçüsüdür.
Kısaltma olarak ml harfleri kullanılır.👉ALAN ÖLÇÜLERI NELERDIR?


Yorumlar

Yorum Gönder