Alan ölçüleri nelerdir?


Alan ölçü birimleri


BİRİM                          KISALTMA
Milimetre kare                  mm²
Santimetre kare                c
Desimetre kare                 d
Metre kare                        
Dekametre kare                da
Hektometre kare               h
Kilometre kare                   k

Milimetre kare : Bir kenarının uzunluğu 1 milimetre olan karenin alanına denir.

Santimetre kare :Bir kenarının uzunluğu 1 santimetre olan karenin alanına denir.

Desimetre kare:Bir kenarının uzunluğu 1 desimetre olan karenin alanına denir.

Metre kare :Bir kenarı 1 metre olan bir karenin alanına denir.

Dekametre kare :Bir kenarının uzunluğu 1 dekametre olan karenin alanına denir.

Hektometre kare :Bir kenarı 100 metre olan bir karenin alanına denir.

Kilometre kare :Bir kenarı 1000 metre olan bir karenin alanına denir.


Arazi alan ölçü birimleri

BİRİM                  KISALTMA
Ar                             a
Dekar                       daa
Hektar                      ha

Ar : Metre karenin 100 katına eşit olan bir arazi alan ölçü birimidir.

Dekar : Metre karenin 1000 katına eşit olan bir arazi alan ölçü birimidir. 1 dekar 1 dönüme eşit kabul edilmektedir.

Hektar : Metre karenin 10000 katına eşit olan bir arazi alan ölçü birimidir.👉BASINÇ ÖLÇÜ BIRIMLERI NELERDIR?

Yorumlar

Yorum Gönder