Uzunluk ölçü birimleri nelerdir?
     BİRİM        KISALTMA  
Kilometre           km
Hektometre        hm
Dekametre         dam
Metre                  m
Desimetre          dm
Santimetre         cm
Milimetre            mm
Kilometre : 1000 metreye denk olan bir uzunluk ölçü birimidir.Kilometre kısaltması olarak km harfleri kullanılmaktadır.

Hektometre : 100 metreye denk olan bir uzunluk ölçü birimidir.Hektometre kısaltması olarak hm harfleri kullanılmaktadır.

Dekametre : 10 metreye denk olan bir uzunluk ölçü birimidir.Dekametre kısaltması olarak dam harfleri kullanılmaktadır.

Metre : Bir uzunluk ölçü birimidir.Metre kısaltması olarak m harfi kullanılmaktadır.

Desimetre : Metrenin 10 da birine denk gelen bir uzunluk ölçü birimidir.Desimetre kısaltması olarak dm harfleri kullanılmaktadır.

Santimetre : Metrenin 100 de birine denk gelen bir uzunluk ölçü birimidir.  Santimetre kısaltması olarak cm harfleri kullanılmaktadır.

Milimetre : Metrenin 1000 de birine denk gelen bir uzunluk ölçü birimidir.Milimetre kısaltması olarak mm harfleri kullanılmaktadır.
      BİRİM          METRE   

Kilometre            1000m
Hektometre         100m
Dekametre          10m
Metre                   1m
Desimetre           0,1m
Santimetre          0,01m
Milimetre             0,001m

👉AĞIRLIK ÖLÇÜLERI NELERDIR?

Yorumlar

Yorum Gönder