Ağırlık ölçüleri nelerdir?

Ağırlık ölçüleri nelerdir?
Ağırlık ölçüleri nelerdir?
Ağırlık : Maddeye etki eden kütle çekim kuvvetidir.


     BİRİM       KISALTMA  
Ton                           t
Kental                      k
Kilogram                 kg
Hektogram              hg
Dekagram               dag
Gram                       g
Desigram                dg
Santigram               sg
Miligram                  mgTon nedir?

Ton : 1000 kilograma denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Ton kısaltması olarak t harfi kullanılmaktadır.


Kental nedir?

Kental : 100 kilograma denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Kental kısaltması olarak k harfi kullanılmaktadır.


Kilogram nedir?

Kilogram : 1000 grama denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Kilogram kısaltması olarak kg harfleri kullanılmaktadır.


Hektogram nedir?

Hektogram : 100 grama denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Hektogram kısaltması olarak hg harfleri kullanılmaktadır.


Dekagram nedir?

Dekagram : 10 grama denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Dekagram kısaltması olarak dag harfleri kullanılmaktadır.


Gram nedir?

Gram : Kilogramın binde birine denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Gram kısaltması olarak g harfi kullanılmaktadır.


Desigram nedir?

Desigram : Gramın onda birine denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Desigram kısaltması olarak dg harfleri kullanılmaktadır.


Santigram nedir?

Santigram : Gramın yüzde birine denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Santigram kısaltması olarak sg harfleri kullanılmaktadır.


Miligram nedir?

Miligram : Gramın binde birine denk olan bir ağırlık ölçü birimidir.Miligram kısaltması olarak mg harfleri kullanılmaktadır
      BİRİM          gr- kg   

Ton                1000 kg
Kental            100 kg
Kilogram       1000 g
Hektogram    100 g
Dekagram      10 g
Gram              1 g
Desigram       0.1 g
Santigram      0.01 g
Miligram         0.001 g


👉SICAKLIK ÖLÇÜ BIRIMLERI NELERDIR?

Yorumlar

Yorum Gönder