1 ohm kaç mikroohm eder?

 

1 ohm kaç mikroohm eder?
1 ohm kaç mikroohm eder?


1 ohm kaç mikroohm eder?

Mikroohm (µΩ): 10⁻³ ohm a denk gelen bir elektrik direnç ölçü birimidir, (µΩ) kısaltması ile gösterilir.

Ohm (Ω):Bir iletkenden geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği dirence denir.


1 ohm =1.000.000 mikroohm        ohm          mikroohm

1 ohm : 1.000.000 mikroohm
2 ohm : 2.000.000 mikroohm
3 ohm : 3.000.000 mikroohm
4 ohm : 4.000.000 mikroohm
5 ohm : 5.000.000 mikroohm
6 ohm : 6.000.000 mikroohm
7 ohm : 7.000.000 mikroohm
8 ohm : 8.000.000 mikroohm
9 ohm : 9.000.000 mikroohm
10 ohm : 10.000.000 mikroohm
11 ohm : 11.000.000 mikroohm
12 ohm : 12.000.000 mikroohm
13 ohm : 13.000.000 mikroohm
14 ohm : 14.000.000 mikroohm
15 ohm : 15.000.000 mikroohm
16 ohm : 16.000.000 mikroohm
17 ohm : 17.000.000 mikroohm
18 ohm : 18.000.000 mikroohm
19 ohm : 19.000.000 mikroohm
20 ohm : 20.000.000 mikroohm
21 ohm : 21.000.000 mikroohm
22 ohm : 22.000.000 mikroohm
23 ohm : 23.000.000 mikroohm
24 ohm : 24.000.000 mikroohm
25 ohm : 25.000.000 mikroohm
26 ohm : 26.000.000 mikroohm
27 ohm : 27.000.000 mikroohm
28 ohm : 28.000.000 mikroohm
29 ohm : 29.000.000 mikroohm
30 ohm : 30.000.000 mikroohm
31 ohm : 31.000.000 mikroohm
32 ohm : 32.000.000 mikroohm
33 ohm : 33.000.000 mikroohm
34 ohm : 34.000.000 mikroohm
35 ohm : 35.000.000 mikroohm
36 ohm : 36.000.000 mikroohm
37 ohm : 37.000.000 mikroohm
38 ohm : 38.000.000 mikroohm
39 ohm : 39.000.000 mikroohm
40 ohm : 40.000.000 mikroohm
41 ohm : 41.000.000 mikroohm
42 ohm : 42.000.000 mikroohm
43 ohm : 43.000.000 mikroohm
44 ohm : 44.000.000 mikroohm
45 ohm : 45.000.000 mikroohm
46 ohm : 46.000.000 mikroohm
47 ohm : 47.000.000 mikroohm
48 ohm : 48.000.000 mikroohm
49 ohm : 49.000.000 mikroohm
50 ohm : 50.000.000 mikroohm
51 ohm : 51.000.000 mikroohm
52 ohm : 52.000.000 mikroohm
53 ohm : 53.000.000 mikroohm
54 ohm : 54.000.000 mikroohm
55 ohm : 55.000.000 mikroohm
56 ohm : 56.000.000 mikroohm
57 ohm : 57.000.000 mikroohm
58 ohm : 58.000.000 mikroohm
59 ohm : 59.000.000 mikroohm
60 ohm : 60.000.000 mikroohm
61 ohm : 61.000.000 mikroohm
62 ohm : 62.000.000 mikroohm
63 ohm : 63.000.000 mikroohm
64 ohm : 64.000.000 mikroohm
65 ohm : 65.000.000 mikroohm
66 ohm : 66.000.000 mikroohm
67 ohm : 67.000.000 mikroohm
68 ohm : 68.000.000 mikroohm
69 ohm : 69.000.000 mikroohm
70 ohm : 70.000.000 mikroohm
71 ohm : 71.000.000 mikroohm
72 ohm : 72.000.000 mikroohm
73 ohm : 73.000.000 mikroohm
74 ohm : 74.000.000 mikroohm
75 ohm : 75.000.000 mikroohm
76 ohm : 76.000.000 mikroohm
77 ohm : 77.000.000 mikroohm
78 ohm : 78.000.000 mikroohm
79 ohm : 79.000.000 mikroohm
80 ohm : 80.000.000 mikroohm
81 ohm : 81.000.000 mikroohm
82 ohm : 82.000.000 mikroohm
83 ohm : 83.000.000 mikroohm
84 ohm : 84.000.000 mikroohm
85 ohm : 85.000.000 mikroohm
86 ohm : 86.000.000 mikroohm
87 ohm : 87.000.000 mikroohm
88 ohm : 88.000.000 mikroohm
89 ohm : 89.000.000 mikroohm
90 ohm : 90.000.000 mikroohm
91 ohm : 91.000.000 mikroohm
92 ohm : 92.000.000 mikroohm
93 ohm : 93.000.000 mikroohm
94 ohm : 94.000.000 mikroohm
95 ohm : 95.000.000 mikroohm
96 ohm : 96.000.000 mikroohm
97 ohm : 97.000.000 mikroohm
98 ohm : 98.000.000 mikroohm
99 ohm : 99.000.000 mikroohm
100 ohm : 100.000.000 mikroohmetiketler
1 ohm kaç mikroohm eder?,
Elektrik Direnç Ölçüleri,
Birim Çeviri,


Yorumlar